Disclaimer

I. Algemeen

 

Deze website wordt uitgebaat door ATENOR nv, met maatschappelijke zetel te Avenue Reine Astrid 92, 1310 La Hulpe. ATENOR is in de Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0403.209.303. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de regels die van toepassing zijn op uw bezoek en gebruik van de website www.atenor.be en alle webpagina’s die er deel van uitmaken (hierna samen “de Site”). Door deze Site te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Indien u bezwaar heeft tegen bepaalde van deze voorwaarden, vragen wij u om deze Site niet langer te gebruiken.

 

II. Aansprakelijkheid

 

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, heeft de informatie op deze Site een zuiver informatieve waarde. Wij garanderen niet dat deze Site en de informatie, gegevens, producten en diensten die erop worden aangeboden, vrij zijn van fouten. Wij zijn, voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze Site, of de informatie, gegevens, producten en diensten die erop worden aangeboden.

De hyperlinks naar websites van derden die u eventueel op deze Site zal terugvinden, worden slechts gegeven ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en betrouwbaarheid van deze websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites.

Tenzij uitdrukkelijk is bepaald, vormt de informatie op deze Site geen aanbod van producten en/of diensten.

 

III. Intellectuele eigendom

 

Deze Site en al het materiaal dat u op deze Site vindt (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, logo’s, foto’s, tekeningen, afbeeldingen, video’s en andere grafische elementen) is beschermd onder het Belgische en internationale auteursrecht, zoals vastgelegd in de het Belgisch Wetboek voor Economisch Recht en de Berner conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886.

U mag dit auteursrechtelijk beschermde materiaal noch volledig noch gedeeltelijk reproduceren (tenzij wanneer dat vereist is voor de normale consultatie van deze website), aan het publiek meedelen, aanpassen, crawlen of framen, zonder onze uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.

 

IV. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De Brusselse hoven en rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor de beslechting van elk geschil dat uit het gebruik van deze Site voortkomt.